29 Nisan 2015 Çarşamba

Babadan Oğula Mektup...

Yahya Kemal Beyatlı-Akıncılar şiiri (sesli dinle)


 AKINCILAR  ŞİİRİ

 Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
 Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

 Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
 Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

 Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
 Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

 Bir gün yine doludizgin atlarımızla
 Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

 Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
 Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

 Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
 Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Yahya Kemal BEYATLI